Turniej rozegrany 2016-01-21

turniej indywidualny na punkty meczowe

Miejsce  Nazwisko  nr RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 Pawłowski 8 23 1 -0,5 4,5 0 -2,5 3 6 0 7,5 0 4
2 Tyburcy 3 20 -1 0,5 0 6 0 -3 6 0 7,5 0 4
3 Birowski 4 18 1 -0,5 -4,5 0 2,5 0 6 0 7,5 6 0
4 Kochański 9 9 1 0,5 4,5 6 0 -3 -6 0 0 6 0
5 Janiak 10 -1 0 0,5 -4,5 6 2,5 0 6 0 -7,5 0 -4
6 Szewczak 5 -3,5 0 0,5 4,5 -6 0 3 0 0 -7,5 6 -4
7 Cymbalista 11 -4,5 -1 0 -4,5 -6 2,5 3 0 0 7,5 -6 0
8 Świrzewski 1 -9,5 0 -0,5 0 -6 -2,5 3 -6 0 -7,5 6 4
9 Gajek 7 -10 -1 -0,5 0 -6 2,5 -3 0 0 0 -6 4
10 Szmydyński 2 -16 1 0 4,5 0 -2,5 -3 -6 0 0 -6 -4
11 Salwa 6 -25,5 -1 0 -4,5 6 -2,5 0 -6 0 -7,5 -6 -4